Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ GaCl3, LiH ra LiCl, LiGaH4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ GaCl3 (Gali triclorua) , LiH (Liti hiđrua) ra LiCl (Liti clorua) , LiGaH4 (Lithium Tetrahydrogollote) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

GaCl3 + 4LiH3LiCl + LiGaH4

Nhiệt độ: < 10 Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình GaCl3 + LiH => LiCl + LiGaH4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho GaCl3 (Gali triclorua) tác dụng vói LiH (Liti hiđrua) tạo thành LiCl (Liti clorua) ,trong điều kiện nhiệt độ < 10 ,trong điều kiện dung môi ête

Phương trình để tạo ra chất GaCl3 (Gali triclorua) (Gallium chloride; Gallium trichloride; Gallium(III) chloride; Trichlorogallium)

3Cl2 + 2Ga → 2GaCl3 6HCl + 2Ga → 3H2 + 2GaCl3 6HCl + Ga2S3 → 3H2S + 2GaCl3

Phương trình để tạo ra chất LiH (Liti hiđrua) (Hydride lithium; Lithium hydride; Litium hydride; Hydridolithium; Hydrogen lithium salt)

HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 HgI2 + 2LiAlH4 → 2LiH + HgH2 + 2AlH3 3H2 + Li3N → NH3 + 3LiH

Phương trình để tạo ra chất LiCl (Liti clorua) (Lithium chloride; Chlorolithium)

Cl2 + 2Li → 2LiCl CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Phương trình để tạo ra chất LiGaH4 (Lithium Tetrahydrogollote) ()

GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 12:37:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(