Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ GaCl ra GaCl3, Ga

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ GaCl (Gali monoclorua) ra GaCl3 (Gali triclorua) , Ga (Gali) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành GaCl3 (Gali triclorua)

Phương trình để tạo ra chất GaCl (Gali monoclorua) (Gallium monochloride)

GaCl3 + 2Ga → 3GaCl

Phương trình để tạo ra chất GaCl3 (Gali triclorua) (Gallium chloride; Gallium trichloride; Gallium(III) chloride; Trichlorogallium)

3Cl2 + 2Ga → 2GaCl3 6HCl + Ga2O3 → 3H2O + 2GaCl3 Ga2O3 + 3SOCl2 → 3SO2 + 2GaCl3

Phương trình để tạo ra chất Ga (Gali) (Gallium; Ga)

3H2 + Ga2O3 → 3H2O + 2Ga 2GaCl3 → 3Cl2 + 2Ga 3GaCl → GaCl3 + 2Ga

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:48:01pm