Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeCO3 ra FeO, CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeCO3 (sắt (II) cacbonat) ra FeO (sắt (II) oxit ) , CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FeCO3FeO + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: không có oxi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 => FeO + CO2  

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành FeO (sắt (II) oxit ) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất FeCO3 (sắt (II) cacbonat) ()

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaNO3 (NH4)2CO3 + FeSO4 → (NH4)2SO4 + FeCO3 FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất FeO (sắt (II) oxit ) (iron(ii) oxide)

y-xCO + FexOy → FeO + y-xCO2 FeCO3 → FeO + CO2 CO + Fe3O4 → 3FeO + CO2

Phương trình để tạo ra chất CO2 (Cacbon dioxit) (carbon dioxide)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd C + O2 → CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 12:45:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(