Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, S2Cl2 ra SCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , S2Cl2 (Disulfua diclorua) ra SCl2 (Sulfur dichloride) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cl2 + S2Cl22SCl2

Nhiệt độ: < 20 Xúc tác: FeCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S2Cl2 => SCl2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói S2Cl2 (Disulfua diclorua) tạo thành SCl2 (Sulfur dichloride) ,trong điều kiện nhiệt độ < 20 ,trong điều kiện chất xúc tác FeCl3

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu FeCl2 → Cl2 + Fe

Phương trình để tạo ra chất S2Cl2 (Disulfua diclorua) (disulfur dichloride)

Cl2 + 2S → S2Cl2 3Cl2 + CS2 → CCl4 + S2Cl2 2SCl2 → Cl2 + S2Cl2

Phương trình để tạo ra chất SCl2 (Sulfur dichloride) (Sulfur dichloride; Dichloro sulfide)

Cl2 + S2Cl2 → 2SCl2 Cl2 + S → SCl2 SCl4 → Cl2 + SCl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:56:24am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(