Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2, AlBr3 ra Al3, ClBr2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) , AlBr3 (Nhôm bromua) ra Al3 (Nhôm trime) , ClBr2 (dibromoclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

9Cl2 + 12AlBr34Al3 + 18ClBr2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + AlBr3 => Al3 + ClBr2  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói AlBr3 (Nhôm bromua) tạo thành Al3 (Nhôm trime) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH FeCl2 → Cl2 + Fe CuCl2 → Cl2 + Cu

Phương trình để tạo ra chất AlBr3 (Nhôm bromua) (Aluminium bromide)

2Al + 3Br2 → 2AlBr3 2Al + 6HBr → 3H2 + 2AlBr3 Al(OH)3 + HBr → H2O + AlBr3

Phương trình để tạo ra chất Al3 (Nhôm trime) ()

9Cl2 + 12AlBr3 → 4Al3 + 18ClBr2

Phương trình để tạo ra chất ClBr2 (dibromoclorua) (dibromochoride)

9Cl2 + 12AlBr3 → 4Al3 + 18ClBr2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:21:52pm