Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaS ra Ca, S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaS (Canxi sunfua) ra Ca (canxi) , S (sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành Ca (canxi) ,trong điều kiện nhiệt độ > 2450

Phương trình để tạo ra chất CaS (Canxi sunfua) (Calcium sulfide; Oldhamite)

4C + CaSO4 → 4CO + CaS Ca(OH)2 + H2S → 2H2O + CaS CaCO3 + Na2S → Na2CO3 + CaS

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2 3H2 + CaCN2 → C + Ca + 2NH3

Phương trình để tạo ra chất S (sulfua) (sulfur)

Cl2 + H2S → 2HCl + S 2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S 2H2S + O2 → 2H2O + 2S

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:18:59am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(