Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaC2, H2SO4 ra C2H2, CaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) , H2SO4 (axit sulfuric) ra C2H2 (Axetilen) , CaSO4 (Canxi sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng vói H2SO4 (axit sulfuric) tạo thành C2H2 (Axetilen)

Phương trình để tạo ra chất CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) (calcium carbide)

C + CaO → CaC2 + CO 5C + 2CaO → 2CaC2 + CO2 2C + Ca → CaC2

Phương trình để tạo ra chất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid)

2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất CaSO4 (Canxi sunfat) (calcium sulfate)

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4 Ca(HCO3)2 + H2SO4 → 2H2O + 2CO2 + CaSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-27 11:53:06pm