Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaC2, H2 ra C2H2, Ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) , H2 (hidro) ra C2H2 (Axetilen) , Ca (canxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng vói H2 (hidro) tạo thành C2H2 (Axetilen) ,trong điều kiện nhiệt độ > 2200

Phương trình để tạo ra chất CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) (calcium carbide)

C + CaO → CaC2 + CO 5C + 2CaO → 2CaC2 + CO2 2C + Ca → CaC2

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

C2H6 → C2H4 + H2 2H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất Ca (canxi) (calcium)

CaCl2 → Ca + Cl2 2Al + 4CaO → 3Ca + Ca(AlO2)2 2Ca3P2 → 6Ca + 2P2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 10:23:18am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(