Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca3P2, SiF4 ra SiO2, CF4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca3P2 (canxi photphua) , SiF4 (Silic tetraflorua) ra SiO2 (Silic dioxit) , CF4 (Cacbon tetraflorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca3P2 (canxi photphua) tác dụng vói SiF4 (Silic tetraflorua) tạo thành SiO2 (Silic dioxit)

Phương trình để tạo ra chất Ca3P2 (canxi photphua) ()

3Ca + 2P → Ca3P2 8C + Ca3(PO4)2 → Ca3P2 + 8CO 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

Phương trình để tạo ra chất SiF4 (Silic tetraflorua) ()

2F2 + SiO2 → O2 + SiF4 2F2 + Si → SiF4 SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất CF4 (Cacbon tetraflorua) (Freon 14; Perfluoromethane; Tetrafluoromethane; Carbon tetrafluoride; R-14[refrigerant]; Halocarbon-14; R-14; Halon-14; Acron-0; Freon-14; FC-14; F-14; DF-14; Fron-14; Freon R-14; CFC-14; Fron 14; PFC-14)

CCl4 + 2XeF2 → CF4 + 2XeCl2 C + 2BiF5 → CF4 + 2BiF3 C + 2F2 → CF4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 08:47:37pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(