Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca3P2, H2O ra Ca(OH)2, PH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca3P2 (canxi photphua) , H2O (nước) ra Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) , PH3 (photphin) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca3P2 + 3H2OCa(OH)2 + 2PH3

Điều kiện khác: hỗn hợp P2H4, H2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3P2 + H2O => Ca(OH)2 + PH3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca3P2 (canxi photphua) tác dụng vói H2O (nước) tạo thành Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi)

Phương trình để tạo ra chất Ca3P2 (canxi photphua) ()

3Ca + 2P → Ca3P2 8C + Ca3(PO4)2 → Ca3P2 + 8CO 16Al + 3Ca3(PO4)2 → 8Al2O3 + 3Ca3P2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4

Phương trình để tạo ra chất Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) (calcium hydroxide)

CaO + H2O → Ca(OH)2 2H2O + CaI2 → Ca(OH)2 + 2HI 2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

Phương trình để tạo ra chất PH3 (photphin) (phosphine)

Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH3 3H2 + P → 2PH3 6H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 10:46:06pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(