Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2, Ca(OH)2 ra H2O, CaHPO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) , Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra H2O (nước) , CaHPO4 (Canxi hidro photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)22H2O + 2CaHPO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 => H2O + CaHPO4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) tác dụng vói Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tạo thành H2O (nước) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ

Phương trình để tạo ra chất Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) ()

Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2 Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Phương trình để tạo ra chất Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) (calcium hydroxide)

CaO + H2O → Ca(OH)2 2H2O + CaI2 → Ca(OH)2 + 2HI 2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

Phương trình để tạo ra chất CaHPO4 (Canxi hidro photphat) (Calcium hydrogen phosphate; Calcium acidic phosphate; Secondary calcium phosphate; Phosphoric acid hydrogen calcium salt; Monetite)

Ca3(PO4)2 + H3PO4 → 3CaHPO4 Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:17:32am