Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3CHO, H2 ra CH3CH2OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3CHO (Andehit axetic) , H2 (hidro) ra CH3CH2OH (Etanol) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3CHO + H2CH3CH2OH

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3CHO + H2 => CH3CH2OH  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho CH3CHO (Andehit axetic) tác dụng vói H2 (hidro) tạo thành CH3CH2OH (Etanol) ,trong điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ ,trong điều kiện chất xúc tác Ni

Phương trình để tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic) (acetaldehyde)

C2H2 + H2O → CH3CHO CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOH + H2O C2H5OH + 1/2O2 → CH3CHO + H2O

Phương trình để tạo ra chất H2 (hidro) (hydrogen)

2H2O → 2H2 + O2 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phương trình để tạo ra chất CH3CH2OH (Etanol) ()

CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:22:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(