Xin vui lòng đợi trong giây lát


C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4
(rắn) (dd) (kt) (lỏng) (khí)
(không màu) (trắng) (không màu) (không màu, mùi khai)
1 2 2 1 3 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: t0

Cách thực hiện phản ứng

phức bạc amoniac đã oxi hóa glucoso thành amoni gluconat tan vào dung dịch.

Hiện tượng nhận biết

xuất hiện Ag bám thành ống nghiệm, kết tủa trắng đồng thời có khí mùi khai thoát ra.

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Phản ứng oxi hóa - khử

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.
(c) Cho glucozơ tác dụng với H, Ni, đun nóng.
(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phân biệt

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ, và hồ tinh bột có thể dùng dãy chất nào sau
đây làm thuốc thử ?


A. AgNO3/NH3 và NaOH
B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.
C. HNO3 và AgNO3/NH3.
D. Nước brom và NaOH.

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.


Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho C6H12O6 (glucose) tác dụng vói Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide) tạo thành Ag (bạc) NH3 (amoniac) CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat) ,trong điều kiện nhiệt độ t0

Phương trình để tạo ra chất C6H12O6 (glucose)

H2O + (C6H10O5)n => C6H12O6 H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6

Phương trình để tạo ra chất Ag(NH3)2OH (Diamminesilver(I) hydroxide)

AgCl + H2O + NH3 => HCl + Ag(NH3)2OH

Phương trình để tạo ra chất Ag (bạc)

AgNO3 => Ag + NO2 + O2 AgNO3 + Cu => Ag + Cu(NO3)2 AgNO3 + CH3CHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước)

NH4NO2 => H2O + N2 HCl + NaOH => H2O + NaCl C6H12O6 + Cu(OH)2 => H2O + (C6H11O6)2Cu

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac)

H2 + N2 => NH3 NH4HCO3 => H2O + NH3 + CO2 Ca(OH)2 + NH4Cl => H2O + NH3 + CaCl2

Phương trình để tạo ra chất CH2OH(CHOH)4COONH4 (Amoni gluconat)

C6H12O6 + Ag(NH3)2OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4 C6H12O6 + [Ag(NH3)2]OH => Ag + H2O + NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D