Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C2H2 ra C4H4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra C4H4 (Vinylacetylene) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2C2H2C4H4

Nhiệt độ: 150°C Xúc tác: CuCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 => C4H4  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành C4H4 (Vinylacetylene) ,trong điều kiện nhiệt độ 150 ,trong điều kiện chất xúc tác CuCl

Phương trình để tạo ra chất C2H2 (Axetilen) (acetylene)

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 2CH4 → C2H2 + 2H2 CaC2 + H2SO4 → C2H2 + CaSO4

Phương trình để tạo ra chất C4H4 (Vinylacetylene) (1-Buten-3-yne; Vinylacetylene; Butenyne; Monovinylacetylene)

2C2H2 → C4H4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 01:44:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(