Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2, C6H6 ra C6H5Br, HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) , C6H6 (benzen) ra C6H5Br (Bromobenzen) , HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Br2 + C6H6C6H5Br + HBr

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Br2 (brom) tác dụng vói C6H6 (benzen) tạo thành C6H5Br (Bromobenzen) ,trong điều kiện nhiệt độ nhiệt độ ,trong điều kiện chất xúc tác Fe

Phương trình để tạo ra chất Br2 (brom) (bromine)

8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 2AgBr → 2Ag + Br2 Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Phương trình để tạo ra chất C6H6 (benzen) (benzene)

C6H12 → C6H6 + H2 3C2H2 → C6H6 NaOH + C6H5COONa → C6H6 + Na2CO3

Phương trình để tạo ra chất C6H5Br (Bromobenzen) ()

Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr Br2 + C6H6 → HCl + C6H5Br C6H5OH + HBr → H2O + C6H5Br

Phương trình để tạo ra chất HBr (Hidro bromua) (hydrobromic acid)

Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBr Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr 3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 06:12:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(