Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ BiF5 ra F2, BiF3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ BiF5 (Bitmut(V) florua) ra F2 (flo) , BiF3 (Bitmut(III) florua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành F2 (flo) ,trong điều kiện nhiệt độ 725-800

Phương trình để tạo ra chất BiF5 (Bitmut(V) florua) (Bismuth(V) fluoride; Bismuth pentafluoride; Bismuth(V)pentafluoride)

F2 + BiF3 → BiF5

Phương trình để tạo ra chất F2 (flo) (fluorine)

KF → F2 + K 2HF → F2 + H2 SbF5 → F2 + SbF3

Phương trình để tạo ra chất BiF3 (Bitmut(III) florua) (Bismuth(III) fluoride; Bismuth trifluoride; Bismuth(III) trifluoride)

3HF + BiClO → H2O + HCl + BiF3 BiF5 → F2 + BiF3 C + 2BiF5 → CF4 + 2BiF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:29:43pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(