Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2, Cr(NO3)3 ra Ba(NO3)2, H2O, Ba(CrO2)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) , Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) ra Ba(NO3)2 (Bari nitrat) , H2O (nước) , Ba(CrO2)2 (Baricromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Ba(OH)2 (Bari hidroxit) tác dụng vói Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) tạo thành Ba(NO3)2 (Bari nitrat) Ba(CrO2)2 (Baricromat)

Phương trình để tạo ra chất Ba(OH)2 (Bari hidroxit) (barium hydroxide)

BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 BaO + H2O → Ba(OH)2 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

Phương trình để tạo ra chất Cr(NO3)3 (Crom(III) nitrat) (Chromic nitrate; Chromium(III) nitrate; Trinitric acid chromium(III) salt)

Cr + 4HNO3 → 2H2O + NO + Cr(NO3)3 4N2O5 + 2Cr(CO)6 → 12CO + 2NO + 2Cr(NO3)3 4HNO3 + CrCl2 → H2O + 2HCl + NO2 + Cr(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Ba(NO3)2 (Bari nitrat) (barium nitrate)

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba(NO3)2 + BaCl2

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

HCl + NaOH → H2O + NaCl 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3

Phương trình để tạo ra chất Ba(CrO2)2 (Baricromat) ()

Ba(OH)2 + 2Cr(OH)3 → 4H2O + Ba(CrO2)2 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-28 04:35:40pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(