Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(NO3)2 ra BaO, NO2, O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(NO3)2 (Bari nitrat) ra BaO (Bari oxit) , NO2 (nitơ dioxit) , O2 (oxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành BaO (Bari oxit) O2 (oxi) ,trong điều kiện nhiệt độ 620 - 670

Phương trình để tạo ra chất Ba(NO3)2 (Bari nitrat) (barium nitrate)

Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba(NO3)2

Phương trình để tạo ra chất BaO (Bari oxit) (barium oxide)

2Ba(NO3)2 → 2BaO + 4NO2 + O2 2BaSO4 → 2BaO + O2 + 2SO2 C + BaCO3 → BaO + 2CO

Phương trình để tạo ra chất NO2 (nitơ dioxit) (nitrogen dioxide)

(6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3 24HNO3 + FeCuS2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Phương trình để tạo ra chất O2 (oxi) (oxygen)

2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2H2O → 2H2 + O2 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:25:15pm