Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al, H2O, KOH ra H2, KAlO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al (Nhôm) , H2O (nước) , KOH (kali hidroxit) ra H2 (hidro) , KAlO2 (Kai Aluminat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 2H2O + 2KOH3H2 + 2KAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + KOH => H2 + KAlO2  

Phương trình số #3

Al + H2O + KOH3/2H2 + KAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + KOH => H2 + KAlO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:12:52am