Xin vui lòng đợi trong giây lát


4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH34Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4
(rắn) (dd) (khí) (kt) (rắn) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu, mùi khai) (trắng) (trắng) (trắng)
4 3 5 4 3 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho CH3CHO tác dụng với AgNO3/NH3.

Hiện tượng nhận biết

có khí thoát ra.

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Este Lipid

Cho các chất : CH3COOH, CH3CHO, HCOOH, HCOOC2H5.
Có bao nhiêu chất có thể tham gia phản ứng tráng gương ?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1) C4H6O2 (M) + NaOH -->(t0) (A)+ (B)
(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O -->(t0) (F)↓ + Ag + NH4NO3
(3) (F) + NaOH -->(t0) (A)↑ + NH3 + H2O.
M là chất


A. HCOO(CH2)=CH2
B. CH3COOCH=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH34Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4
(rắn) (lỏng) (khí) (kt) (khí) (rắn)
(trắng) (không màu, mùi khai) (trắng) (không màu)
4 3 5 4 3 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho CH3CHO tác dụng với AgNO3/NH3.

Hiện tượng nhận biết

xuất hiện kết tủa trắng và có khí thoát ra.

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Khẳng định đúng

Cho dãy các chất sau: C2H2, C6H5OH (phenol), C2H5OH, HCOOH, CH3CHO, CH3COCH3, C2H4. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên?


A. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Có 3 chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH.
C. Có 4 chất có khả năng làm mất màu nước brom.
D. Có 6 chất có khả năng phản ứng với H2 (xúc tác Ni, nung nóng)

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Chuyển hóa

Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
(1) C4H6O2 (M) + NaOH -->(t0) (A)+ (B)
(2) (B) + AgNO3 + NH3 +H2O -->(t0) (F)↓ + Ag + NH4NO3
(3) (F) + NaOH -->(t0) (A)↑ + NH3 + H2O.
M là chất


A. HCOO(CH2)=CH2
B. CH3COOCH=CH2
C. HCOOCH=CHCH3
D. CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án câu 2

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.2AgNO3 + CH3CHO + H2O + 3NH32Ag + 2NH4NO3 + CH3COONH4
(kt)
2 1 1 3 2 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Điều kiện phản ứng

Không có

Câu hỏi minh họa

Câu 1. Carbohidrat

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:


A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.
B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic
C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ
D. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

Xem đáp án câu 1

Đóng góp nội dung

Nếu thấy phương trình này còn thiếu nội dung, bạn hãy điền vào form này, chúng mình sẽ xem và thêm nội dung vào trong thời gian sớm nhất.Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D