Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)2CrO4 ra H2O, N2, NH3, Cr2O3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) ra H2O (nước) , N2 (nitơ) , NH3 (amoniac) , Cr2O3 (Crom(III) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2(NH4)2CrO45H2O + N2 + 2NH3 + Cr2O3

Điều kiện khác: khi đun nhanh, bị phân hủy và bốc cháy.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CrO4 => H2O + N2 + NH3 + Cr2O3  

Thông tin thêm về phương trình hóa học

tạo thành H2O (nước) NH3 (amoniac) Cr2O3 (Crom(III) oxit)

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) (Ammonium chromate; Chromic acid diammonium salt)

4NH4OH + CrCl2O2 → 2H2O + 2NH4Cl + (NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7 + 2NH4OH → H2O + 2(NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7 + 2NaOH → H2O + Na2CrO4 + (NH4)2CrO4

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr 10FeO + 18H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2MnSO4 + K2SO4 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2

Phương trình để tạo ra chất N2 (nitơ) (nitrogen)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb NH4NO2 → 2H2O + N2

Phương trình để tạo ra chất NH3 (amoniac) (ammonia)

2(NH4)3PO4 + 3Ba(OH)2 → 6H2O + 6NH3 + Ba3(PO4)2 2NaOH + NH4HSO4 → 2H2O + Na2SO4 + NH3 (NH2)2CO + NaOH → Na2CO3 + NH3

Phương trình để tạo ra chất Cr2O3 (Crom(III) oxit) (chromium(iii) oxide)

2(NH4)2CrO4 → 5H2O + N2 + 2NH3 + Cr2O3 2NH3 + 2CrO3 → 3H2O + N2 + Cr2O3 (NH4)2Cr2O7 → 4H2O + N2 + Cr2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 02:00:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(