Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)2Cr2O7, NaOH ra H2O, Na2CrO4, (NH4)2CrO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) , NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước) , Na2CrO4 (Natri cromat) , (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) tác dụng vói NaOH (natri hidroxit) tạo thành H2O (nước) (NH4)2CrO4 (Amoni cromat)

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) (ammonium dichromate)

2CrO3 + 2NH4OH → (NH4)2Cr2O7 + H2O

Phương trình để tạo ra chất NaOH (natri hidroxit) (sodium hydroxide)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH 2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr (6x-2y)HNO3 + FexOy → (3x-y)H2O + 3x-2yNO2 + xFe(NO3)3

Phương trình để tạo ra chất Na2CrO4 (Natri cromat) (Sodium chromate; Sodium chromate(VI); Chromic acid disodium salt)

3NaClO + 10NaOH + 2CrCl3 → 5H2O + 9NaCl + 2Na2CrO4 2KOH + Na2Cr2O7 → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4 8Na2CO3 + 7O2 + 4Fe(CrO2)2 → 2Fe2O3 + 8CO2 + 8Na2CrO4

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) (Ammonium chromate; Chromic acid diammonium salt)

(NH4)2Cr2O7 + 2NaOH → H2O + Na2CrO4 + (NH4)2CrO4 4NH4OH + CrCl2O2 → 2H2O + 2NH4Cl + (NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7 + 2NH4OH → H2O + 2(NH4)2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:24:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(