Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)2Cr2O7, NH4OH ra H2O, (NH4)2CrO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) , NH4OH (Amoni hidroxit) ra H2O (nước) , (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) tác dụng vói NH4OH (Amoni hidroxit) tạo thành H2O (nước)

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2Cr2O7 (amoni dicromat) (ammonium dichromate)

2CrO3 + 2NH4OH → (NH4)2Cr2O7 + H2O

Phương trình để tạo ra chất NH4OH (Amoni hidroxit) (ammonium hydroxide)

KOH + NH4CN → NH4OH + KCN 4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH 2H + NH2OH → NH4OH

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

2NH3 + 3PbO → 3H2O + N2 + 3Pb NH4NO2 → 2H2O + N2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Phương trình để tạo ra chất (NH4)2CrO4 (Amoni cromat) (Ammonium chromate; Chromic acid diammonium salt)

(NH4)2Cr2O7 + 2NH4OH → H2O + 2(NH4)2CrO4 (NH4)2Cr2O7 + 2NaOH → H2O + Na2CrO4 + (NH4)2CrO4 CrO3 + 2NH4OH → H2O + (NH4)2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:00:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(