Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ZnSiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế ZnSiO3 (Kẽm metasilicat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SiO2 (Silic dioxit) tác dụng vói ZnO (kẽm oxit) tạo thành ZnSiO3 (Kẽm metasilicat) ,trong điều kiện nhiệt độ 1200 - 1400

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 H2SiO3 → H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất ZnO (kẽm oxit) (zinc oxide)

3O2 + 2ZnS → 2SO2 + 2ZnO O2 + 2Zn → 2ZnO 2Zn(NO3)2 → 4NO2 + O2 + 2ZnO

Phương trình để tạo ra chất ZnSiO3 (Kẽm metasilicat) (Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt)

SiO2 + ZnO → ZnSiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:06:17pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(