Advertisement

Chất Hóa Học - ZnSiO3 - Kẽm metasilicat

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

ZnSiO3

công thức rút gọn O3SiZn


Kẽm metasilicat

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.4637

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSiO3

Đánh giá

ZnSiO3 - Kẽm metasilicat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-ZnSiO3-Kem+metasilicat-1886
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học ZnSiO3 (Kẽm metasilicat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu ZnSiO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

ZnSiO3 có tác dụng với Eu không? ZnSiO3 có tác dụng với Eu2O3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Eu(OH)3 không? ZnSiO3 có tác dụng với EuCl3 không? ZnSiO3 có tác dụng với EuCl2 không? ZnSiO3 có tác dụng với EuBr3 không? ZnSiO3 có tác dụng với EuI3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Li2SiF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với Li4[HfF8] không? ZnSiO3 có tác dụng với F không? ZnSiO3 có tác dụng với AuF5 không? ZnSiO3 có tác dụng với IF7 không? ZnSiO3 có tác dụng với PrCl3 không? ZnSiO3 có tác dụng với PrF4 không? ZnSiO3 có tác dụng với XeO2F2 không? ZnSiO3 có tác dụng với LaCl3 không? ZnSiO3 có tác dụng với LaF3 không? ZnSiO3 có tác dụng với La2O3 không? ZnSiO3 có tác dụng với N2F4 không? ZnSiO3 có tác dụng với PF3 không? ZnSiO3 có tác dụng với ZnF2 không? ZnSiO3 có tác dụng với PCl2F3 không? ZnSiO3 có tác dụng với POF3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? ZnSiO3 có tác dụng với NaPF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với GeF4 không? ZnSiO3 có tác dụng với Ge không? ZnSiO3 có tác dụng với GeCl4 không? ZnSiO3 có tác dụng với GeS2 không? ZnSiO3 có tác dụng với C17H31COOH không? ZnSiO3 có tác dụng với HfF4.3H2O không? ZnSiO3 có tác dụng với HfO2 không? ZnSiO3 có tác dụng với SiF2 không? ZnSiO3 có tác dụng với Na2SiF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với RbF không? ZnSiO3 có tác dụng với Rb2SiF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với Rb2CO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Rb2O không? ZnSiO3 có tác dụng với RbH không? ZnSiO3 có tác dụng với RbO2 không? ZnSiO3 có tác dụng với XeOF2 không? ZnSiO3 có tác dụng với PtF4 không? ZnSiO3 có tác dụng với IF5 không? ZnSiO3 có tác dụng với OsF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với UF4 không? ZnSiO3 có tác dụng với UF6 không? ZnSiO3 có tác dụng với UF5 không? ZnSiO3 có tác dụng với UO2 không? ZnSiO3 có tác dụng với UO2F2 không? ZnSiO3 có tác dụng với UO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với U3O8 không? ZnSiO3 có tác dụng với W không? ZnSiO3 có tác dụng với WO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Na4XeO6 không? ZnSiO3 có tác dụng với H5IO6 không? ZnSiO3 có tác dụng với IOF5 không? ZnSiO3 có tác dụng với Na3H2IO6 không? ZnSiO3 có tác dụng với Re không? ZnSiO3 có tác dụng với ReF7 không? ZnSiO3 có tác dụng với HReO4 không? ZnSiO3 có tác dụng với ReF4 không? ZnSiO3 có tác dụng với ReO3F không? ZnSiO3 có tác dụng với NaReO4 không? ZnSiO3 có tác dụng với C5H6 không? ZnSiO3 có tác dụng với NaC5H5 không? ZnSiO3 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? ZnSiO3 có tác dụng với FeSO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với FeP2 không? ZnSiO3 có tác dụng với BiOOH không? ZnSiO3 có tác dụng với BiF3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Bi(OH)3 không? ZnSiO3 có tác dụng với HBiCl4 không? ZnSiO3 có tác dụng với GaCl3.H2O không? ZnSiO3 có tác dụng với GaClO không? ZnSiO3 có tác dụng với Ga không? ZnSiO3 có tác dụng với LiGaH4 không? ZnSiO3 có tác dụng với GaOOH không? ZnSiO3 có tác dụng với NaGaO2 không? ZnSiO3 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Ga2O không? ZnSiO3 có tác dụng với ZnGa2O4 không? ZnSiO3 có tác dụng với HNCS không? ZnSiO3 có tác dụng với H2C2N2S3 không? ZnSiO3 có tác dụng với Pt(CN)2 không? ZnSiO3 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? ZnSiO3 có tác dụng với CNCl không? ZnSiO3 có tác dụng với NH4ClO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với NH3OHClO4 không? ZnSiO3 có tác dụng với HI3O8 không? ZnSiO3 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? ZnSiO3 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? ZnSiO3 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? ZnSiO3 có tác dụng với C17H33COONa không? ZnSiO3 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? ZnSiO3 có tác dụng với ClO3 không? ZnSiO3 có tác dụng với NaBr không? ZnSiO3 có tác dụng với HIO không? ZnSiO3 có tác dụng với NH4N3 không? ZnSiO3 có tác dụng với NH4I3 không? ZnSiO3 có tác dụng với NH4ClO không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có ZnSiO3 (Kẽm metasilicat) là chất tham gia

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

Xem tất cả phương trình sử dụng ZnSiO3

Phương trình có ZnSiO3 (Kẽm metasilicat) là chất sản phẩm

Zinc metasilicate(II); Metasilicic acid zinc salt

SiO2 + ZnO → ZnSiO3 Xem tất cả phương trình tạo ra ZnSiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 02:24:12am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(