Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Mg

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Mg (magie) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

MgCl2Cl2 + Mg

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 => Cl2 + Mg  

Phương trình số #2

C + MgO → CO + Mg

Nhiệt độ: 2000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + MgO => CO + Mg  

Phương trình số #3

2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4

Nhiệt độ: 1500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + MgO + FeSi => Fe + Mg + Ca2SiO4  

Phương trình số #4

Mg3N23Mg + N2

Nhiệt độ: 700-1500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg3N2 => Mg + N2  

Phương trình số #5

MgO + Be → Mg + BeO

Nhiệt độ: 1075°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgO + Be => Mg + BeO  

Phương trình số #6

2CaO + MgO + SiO → Mg + Ca2SiO4

Nhiệt độ: 1350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + MgO + SiO => Mg + Ca2SiO4  

Phương trình số #7

2K + MgBr → 2KBr + Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K + MgBr => KBr + Mg  

Phương trình số #8

H2 + MgO → H2O + Mg

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + MgO => H2O + Mg  

Phương trình số #9

CO + MgO → Mg + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + MgO => Mg + CO2  

Phương trình số #10

2Na + MgCl2Mg + 2NaCl

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + MgCl2 => Mg + NaCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 02:28:02pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(