Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Li

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Li (liti) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Li3N → 6Li + N2

Nhiệt độ: 300 - 500°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li3N => Li + N2  

Phương trình số #2

2LiH → H2 + 2Li

Nhiệt độ: 850 hoặc 450 trong chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LiH => H2 + Li  

Phương trình số #3

Mg + 2Li2O → 2Li + MgO

Nhiệt độ: > 800

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Li2O => Li + MgO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 02:13:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(