Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế B

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế B (Bo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NaBH42H2 + Na + B

Nhiệt độ: > 450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaBH4 => H2 + Na + B  

Phương trình số #3

2Al + B2O3Al2O3 + 2B

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + B2O3 => Al2O3 + B  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaBH43H2 + 2NaH + 2B

Nhiệt độ: > 450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaBH4 => H2 + NaH + B  

Phương trình số #5

3Mg + B2O33MgO + 2B

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + B2O3 => MgO + B  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Mg + 2H3BO33H2O + 3MgO + 2B

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + H3BO3 => H2O + MgO + B  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 06:46:00pm