Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có MnO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có MnO (Mangan(II) oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho SiO2 (Silic dioxit) tác dụng vói MnO (Mangan(II) oxit) tạo thành MnSiO3 (Mangan(II) Silicat)

Phương trình để tạo ra chất SiO2 (Silic dioxit) (silicon dioxide)

H2SiO3 → H2O + SiO2 2O2 + SiH4 → 2H2O + SiO2 O2 + Si → SiO2

Phương trình để tạo ra chất MnO (Mangan(II) oxit) (Manganese(II) oxide; Manganese monoxide; Manganous oxide; Manganosite; C.I.77726; Cassel Green; Manganese Green; Nu-Manese; Rosenstiehl Green)

H2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnO 2Mn + O2 → 2MnO MnCO3 → MnO + CO2

Phương trình để tạo ra chất MnSiO3 (Mangan(II) Silicat) (Manganese metasilicate; Rhodonite; Metasilicic acid manganese(II) salt)

SiO2 + MnO → MnSiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:10:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(