Nguyên tố hóa học

Tính chất hóa học của nguyên tố phụ thuộc vào số electron của nguyên tử ...

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Giới thiệu khái niệm

Tính chất hóa học của nguyên tố phụ thuộc vào số electron của nguyên tử nguyên tố đó và do đó phụ thuộc vào số đơn vị điện tích hạt nhân Z của nguyên tử. Như vậy, các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân Z thì có cùng tính chất hóa học.

Chi tiết khái niệm

Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Thí dụ:

- Tất cả các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 11 đều thuộc nguyên tố natri. Chúng đều có 11 proton và 11 electron.

- Chẳng hạn nguyên tố oxi có số đơn vị điện tích dương của hạt nhân nguyên tử bằng 8. Trong thực tế có ba nguyên tử oxi với khối lượng khác nhau là 16, 17,18 nhưng đều có số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 8, đó là các nguyên tử khác nhau (hay các đồng vị) của nguyên tố oxi.

Như vậy, số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) là yếu tố quyết định của một nguyên tố hóa học. Trị số Z thay đổi đồng nghĩa với việc chuyển từ nguyên tố hóa học này sang nguyên tố hóa học khác. 

Chẳng hạn hai nguyên tử cùng khối lượng 40, một nguyên tử có Z=19 nguyên tử kia có Z=20. Đó là hai nguyên tử của nguyên tố K và Ca

Cho đến nay, người ta đã biết 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên và 26 nguyên tố nhân tạo được tổng hợp trong các phòng thí nghiệm hạt nhân.

Mở rộng

Nguyên tố hóa học là một khái niệm rộng, được dùng để chỉ các hạt vô cùng nhỏ: nguyên tử, ion có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân


Tìm hiểu thêm Nguyên tố hóa học
Advertisement

Đánh giá

Nguyên tố hóa học | Khái niệm hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xem thêm các khái niệm liên quan

Phân tử

Phân tử gồm một số giới hạn các hạt nhân nguyên tử và các electron tương tác với nhau và được phân bố một cách xác định trong không gian tạo thành một cấu trúc vững bền.

Xem chi tiết

Ion

Nguyên tử trung hòa về điện. Ion hay điện tích là một nguyên tử hay nhóm nguyên tử bị mất hay thu nhận thêm được một hay nhiều electron. Một ion mang điện tích âm, khi nó thu được một hay nhiều electron, được gọi là anion hay điện tích âm, và một ion mang điện tích dương khi nó mất một hay nhiều electron, được gọi là cation hay điện tích dương.

Xem chi tiết

Đơn chất

Trong hóa học, đơn chất là chất được tạo từ 1 hay nhiều nguyên tử có cùng 1 loại nguyên tố hóa học.

Xem chi tiết

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:43:43pm