Advertisement

Điện phân

Giới thiệu khái niệm

Chi tiết khái niệm

I. Điện phân nóng chảy

-  Thường điện phân muối clorua của kim loại mạnh, bazơ của kim loại kiềm, hoặc oxit nhôm n (muối Halogen, Bazơ, Oxit nhôm)

II. Điện phân dung dịch. 

1. Muối của kim loại tan 

-  Điện phân dung dịch muối halogenua ( gốc –Cl, -Br …) có màng ngăn, tạo bazơ + halogen + H2

- Điện phân dung dịch muối halogen nếu không có màng ngăn, Cl2 sinh ra phản ứng với dung dịch kiềm tạo nước giaven. 
2. Muối của kim loại trung bình yếu: khi điện phân dung dịch sinh kim loại

a.   Nếu muối chứa gốc halogenua ( gốc –Cl, - Br …): Sản phẩm là KL + phi kim 

b.   Nếu muối chứa gốc có oxi: Sản phẩm là KL + Axit + O

3. Muối của kim loại tan với gốc axit có oxi, axit có oxi, bazơ tan như NaNO3, NaOH, H2SO4

Tìm hiểu thêm Điện phân

Xem thêm các khái niệm liên quan

Thù hình

Xem chi tiết

Hỗn hống (Amalgam)

Xem chi tiết


Chia sẻ là yêu thương

Ngoài ra, một trong những cách đơn giản nhất là bạn Like và Share trang Facebook của chúng mình.


Advertisement


Advertisement
Nhân quả trong cuộc sống Tranh nhân quả, nhân Tôn trọng mọi người. quả tài năng của thiên hạ dồn về mình.

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(