Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2SO4 ra Na2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2SO4 (natri sulfat) ra Na2S (natri sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

4H2 + Na2SO44H2O + Na2S

Nhiệt độ: 550 - 600°C Xúc tác: Fe2O3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Na2SO4 => H2O + Na2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:05:45am