Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Li2O ra Li

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Li2O (Liti oxit) ra Li (liti) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Mg (magie) tác dụng vói Li2O (Liti oxit) tạo thành Li (liti) ,trong điều kiện nhiệt độ > 800

Phương trình để tạo ra chất Mg (magie) (magnesium)

MgCl2 → Cl2 + Mg C + MgO → CO + Mg 2CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4

Phương trình để tạo ra chất Li2O (Liti oxit) (Lithium oxide; Oxydilithium; Oxybislithium)

4Li + O2 → 2Li2O 2LiOH → H2O + Li2O 2SiO2 + 2LiAlH4 → Al2O3 + Li2O + 2SiH4

Phương trình để tạo ra chất Li (liti) (lithium)

2Li3N → 6Li + N2 Mg + 2Li2O → 2Li + MgO 2LiH → H2 + 2Li

Phương trình để tạo ra chất MgO (Magie oxit) (magnesium oxide)

2Mg + O2 → 2MgO MgCO3 → MgO + CO2 H2O + Mg → H2 + MgO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:42:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(