Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra C2H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra C2H2 (Axetilen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + MgCO3C2H2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + MgCO3 => C2H2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #3

2H2O + Li2C2C2H2 + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2C2 => C2H2 + LiOH  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + BaC2C2H2 + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + BaC2 => C2H2 + Ba(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:53:29pm