Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2 + CO2C + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CO2 => C + H2O  

Phương trình số #3

CuO + H2Cu + H2O

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2 => Cu + H2O  

Phương trình số #4

FeO + H2Fe + H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #5

2H2 + SO22H2O + S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + SO2 => H2O + S  

Phương trình số #6

CO + 3H2CH4 + H2O

Nhiệt độ: 150 - 200°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH4 + H2O  

Phương trình số #7

4H2 + Fe3O43Fe + 4H2O

Nhiệt độ: > 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Fe3O4 => Fe + H2O  

Phương trình số #8

3H2 + C6H5NO2C6H5NH2 + 2H2O

Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C6H5NO2 => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #9

H2 + N2O → H2O + N2

Nhiệt độ: 150 - 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + N2O => H2O + N2  

Phương trình số #10

Fe2O3 + H22FeO + H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + H2 => FeO + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:59:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(