Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

W


Wolfram

tungsten

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 183.8400

Khối lượng riêng (kg/m3) 19250

Màu sắc xám trắng bóng

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 5555

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 3422

Advertisement

Tính chất hóa học

Độ âm điện 2

Năng lượng ion hoá thứ nhất 770

Ứng dụng

Wolfram số nguyên tử 74, là nguyên tố nặng nhất có mặt trong các cơ thể sống, nguyên tố nặng thứ 2 là iốt (Z = 53). Wolfram chưa được tìm thấy là chất cần thiết hoặc được sử dụng trong các sinh vật nhân điển hình, nhưng nó là chất dinh dưỡng thiết yếu đối với một số vi khuẩn. Ví dụ, các enzym oxidoreductase dùng wolfram tương tự như molypden bằng cách sử dụng nó trong phức chất wolfram-pterin với molybdopterin. Molybdopterin, mặc cho tên gọi của nó, không chứa molypden, nhưng có thể tạo phức chất với hoặc là molypden hoặc là wolfram để được sử dụng bởi các sinh vật. Các enzym mang wolfram thường khử các axít cacboxylic thành các aldehyt — một quá trình tổng hợp khó trong hóa và hóa sinh. Tuy nhiên, các oxidoreductase wolfram cũng có thể xúc tác quá trình ôxi hóa. Enzym cần wolfram đầu tiên được phát hiện cũng cần selen, và trong trường hợp này cặp đôi wolfram-selen có thể có chứa năng tương tự cặp đôi molypden-lưu huỳnh của các enzym cần phụ nhân tử molybden. Một trong những enzym trong họ oxidoreductase, thỉnh thoảng sử dụng dùng wolfram (các enzym formate dehydrogenase H của vi khuẩn) cũng được biết là sử dụng cặp selen-molypden của molybdopterin. Mặc dù xanthin dehydrogenase chứa wolfram từ vi khuẩn đã được tìm thấy là chứa molydopterin-wolfram và cũng như selen liên kết phi protein, nhưng phức chất molybdopterin wolfram-selen chưa được miêu tả rõ ràng.
Advertisement

Đánh giá

W - Wolfram - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-W-Wolfram-2219
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học W (Wolfram)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu W có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

W có tác dụng với Na3POS3 không? W có tác dụng với Ba3XeO6 không? W có tác dụng với S2F2 không? W có tác dụng với SOF4 không? W có tác dụng với Zn3As2 không? W có tác dụng với AsI3 không? W có tác dụng với Hg3As2 không? W có tác dụng với Br3N.6NH3 không? W có tác dụng với NH4 không? W có tác dụng với Pr6O11 không? W có tác dụng với PrO2 không? W có tác dụng với NaClO3.3H2O không? W có tác dụng với Pr không? W có tác dụng với PrF3 không? W có tác dụng với PrI3 không? W có tác dụng với PrBr3 không? W có tác dụng với Si2H6 không? W có tác dụng với Ca3SiO5 không? W có tác dụng với H2Cr3O10 không? W có tác dụng với BrO3 không? W có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? W có tác dụng với N3 không? W có tác dụng với LiAlF4 không? W có tác dụng với LiClO4 không? W có tác dụng với LiCl.H2O không? W có tác dụng với LiClO3 không? W có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? W có tác dụng với SiS2 không? W có tác dụng với OsS2 không? W có tác dụng với PbCl4 không? W có tác dụng với PbClOH không? W có tác dụng với CfO2 không? W có tác dụng với Cf2O3 không? W có tác dụng với Cf(OH)3 không? W có tác dụng với Cf(NO3)3 không? W có tác dụng với CfBr2 không? W có tác dụng với RhF6 không? W có tác dụng với RhF5 không? W có tác dụng với Rh2O3 không? W có tác dụng với Cf(NO3)4 không? W có tác dụng với Na3RhCl6 không? W có tác dụng với TlOH không? W có tác dụng với Zn2P2O7 không? W có tác dụng với NaAlSiO4 không? W có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? W có tác dụng với [AlF6] không? W có tác dụng với LiPO3 không? W có tác dụng với Cl không? W có tác dụng với Rb2O2 không? W có tác dụng với H2SO2 không? W có tác dụng với K2S5O6 không? W có tác dụng với FeSi2 không? W có tác dụng với P4O8 không? W có tác dụng với P4S3 không? W có tác dụng với KO3 không? W có tác dụng với NaBrO4 không? W có tác dụng với B3H6N3 không? W có tác dụng với NH4H2PO4 không? W có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? W có tác dụng với NH4PO3 không? W có tác dụng với KPO3 không? W có tác dụng với KH2PO4 không? W có tác dụng với Hf(NO3)4 không? W có tác dụng với [Ag(CN)2] không? W có tác dụng với KAu(CN)2 không? W có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? W có tác dụng với SeCl2O không? W có tác dụng với SrCrO4 không? W có tác dụng với SeO không? W có tác dụng với BeCO3.4H2O không? W có tác dụng với HBr.H2O không? W có tác dụng với HOCN không? W có tác dụng với LiNO3.3H2O không? W có tác dụng với NaCN.2H2O không? W có tác dụng với NaOCN không? W có tác dụng với NaAg(CN)2 không? W có tác dụng với KAl(SO4)2 không? W có tác dụng với AlCl3.6H2O không? W có tác dụng với BrF3 không? W có tác dụng với Ba3N2 không? W có tác dụng với Au(OH)3 không? W có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? W có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? W có tác dụng với PtS không? W có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? W có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? W có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? W có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? W có tác dụng với PtO2 không? W có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? W có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? W có tác dụng với BaPtCl4 không? W có tác dụng với Li(C2H5O) không? W có tác dụng với Pd(NO3)2 không? W có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? W có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? W có tác dụng với NH4BeF3 không? W có tác dụng với RbPF6 không? W có tác dụng với KPF6 không? W có tác dụng với NH4SO3F không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có W (Wolfram) là chất tham gia

tungsten

3F2 + W → F6W 3O2 + 2W → 2WO3 Xem tất cả phương trình sử dụng W

Phương trình có W (Wolfram) là chất sản phẩm

tungsten

3H2 + WO3 → 3H2O + W Xem tất cả phương trình tạo ra W

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:15:50am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(