Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2 ra C6H5CH2Cl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra C6H5CH2Cl (Benzyl clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Cl2 (clo) tác dụng vói C6H5CH3 (Toluen) tạo thành HCl (axit clohidric) ,trong điều kiện chất xúc tác Ánh sáng

Phương trình để tạo ra chất Cl2 (clo) (chlorine)

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH CuCl2 → Cl2 + Cu BaCl2 → Cl2 + Ba

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH3 (Toluen) ()

C6H6 + CH3Cl → HCl + C6H5CH3 2Na + C6H5Br + CH3Br → C6H5CH3 + 2NaBr 2H2 + C6H5CHO → H2O + C6H5CH3

Phương trình để tạo ra chất HCl (axit clohidric) (hydrogen chloride)

Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Phương trình để tạo ra chất C6H5CH2Cl (Benzyl clorua) (Benzyl chloride; (Chloromethyl)benzene; NCIC-06360; RCRA waste number P-028; omega-Chlorotoluene; Chloromethylbenzene; alpha-Chlorotoluene; Phenyl(chloro)methane; 1-(Chloromethyl)benzene; 1-Chloromethylbenzene; Chloro(phenyl)methane; Chlorophenylmethane)

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl C6H5CH2OH + SOCl2 → HCl + SO2 + C6H5CH2Cl

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:11:13am