Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaC2 ra C2H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ra C2H2 (Axetilen) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CaC2 + H2SO4C2H2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2SO4 => C2H2 + CaSO4  

Phương trình số #3

CaC2 + H2C2H2 + Ca

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + H2 => C2H2 + Ca  

Advertisement

Phương trình số #4

CaC2 + 2HCl → C2H2 + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + HCl => C2H2 + CaCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:30:09pm