Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 ra Ca(NO2)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra Ca(NO2)2 (Canxi nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Ca(NO3)2 + 4H → 2H2O + Ca(NO2)2

Điều kiện khác: hydro được điều chế từ phản ứng Zn với HCl loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + H => H2O + Ca(NO2)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:59:27pm