P2O5

công thức rút gọn O5P2



diphotpho penta oxit


Phosphoric anhydride; Phosphorus pentoxide; Diphosphorus pentoxide



Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 141.9445

H4P2O5

công thức rút gọn H4O5P2



Axit Pyrophotphorơ


Pyrophosphorus acid



Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 145.9763

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(