NaOH

công thức rút gọn HNaOnatri hidroxit


Sodium hydroxide; White caustic; Caustic soda; Soda lye; Hydroxysodium; Aetznatron; Ascarite; Collo-Grillrein; Collo-Tapetta; FC-4370; MO-67; NSC-135799; AtamperPrep; Tosoh pearl; E-33Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 39.99711 ± 0.00037

NaOH.H2O

công thức rút gọnNatri hidroxit monohidrat


Sodium hydroxide monohydrate


Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(