CO2Cacbon dioxit


Carbon dioxide; Carbonic acid gas; Dry ice; Carbonic anhydride; Methanedione; Dioxocarbon; Carbon dione; Liquefied carbondioxide; CarbonicNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 44.0095

Co2B

công thức rút gọn BCo2Coban borua


Cobalt borideNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 128.6774

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :(