Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

CH3CH2CHO

công thức rút gọn C3H6OPropanal


Propanal; 1-Propanal; Propylaldehyde; Propionaldehyde; 3-Propanone; 1-Propanone; n-PropionaldehydeNguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 58.0791

Xin bạn hãy tắt phần mềm chặn quảng cáo - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D