Chất Hóa Học - ZnSO4.7H2O - Kẽm sunfat heptahidrat

Zinc sulfate heptahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

ZnSO4.7H2O

công thức rút gọn H14O11SZn


Kẽm sunfat heptahidrat

Zinc sulfate heptahydrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 287.5496

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnSO4.7H2O

Đánh giá

ZnSO4.7H2O - Kẽm sunfat heptahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-ZnSO4.7H2O-Kem+sunfat+heptahidrat-1906
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học ZnSO4.7H2O (Kẽm sunfat heptahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu ZnSO4.7H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

ZnSO4.7H2O có tác dụng với ZnF2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với PCl2F3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với POF3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ni(PF3)4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaPF6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GeF4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ge không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GeCl4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GeS2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với C17H31COOH không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HfF4.3H2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HfO2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với SiF2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na2SiF6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với RbF không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Rb2SiF6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Rb2CO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Rb2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với RbH không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với RbO2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với XeOF2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với PtF4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với IF5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với OsF6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UF4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UF6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UF5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UO2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UO2F2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với UO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với U3O8 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với W không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với WO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na4XeO6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với H5IO6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với IOF5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na3H2IO6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Re không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với ReF7 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HReO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với ReF4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với ReO3F không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaReO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với C5H6 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaC5H5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với FeSO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với FeP2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với BiOOH không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với BiF3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Bi(OH)3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HBiCl4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GaCl3.H2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GaClO không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ga không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với LiGaH4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với GaOOH không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaGaO2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ga(NO3)3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ga2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với ZnGa2O4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HNCS không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với H2C2N2S3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Pt(CN)2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với CNCl không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH4ClO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH3OHClO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HI3O8 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với C2H5CH2CHO không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với C17H33COONa không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với ClO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaBr không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với HIO không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH4N3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH4I3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH4ClO không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NH2Cl không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Cl2.nH2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NCl3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với (NH3OH)Cl không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với (NH3OH)N3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với KI3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với H4PO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với [Na(H2O)4] không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với As(HSO4)3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaHSeO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với SeCl4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với NaHSeO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với SeO4 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với TeO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na2TeO3 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với SeOCl2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? ZnSO4.7H2O có tác dụng với Ag2Te không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có ZnSO4.7H2O (Kẽm sunfat heptahidrat) là chất tham gia

Zinc sulfate heptahydrate

ZnSO4.7H2O → 7H2O + ZnSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng ZnSO4.7H2O

Phương trình có ZnSO4.7H2O (Kẽm sunfat heptahidrat) là chất sản phẩm

Zinc sulfate heptahydrate

6H2O + H2SO4 + ZnO → ZnSO4.7H2O 7H2O + H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4.7H2O Xem tất cả phương trình tạo ra ZnSO4.7H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:37:02am