Chất Hóa Học - ZnCl2.1,5H2O - Kẽm clorua sesquihidrat

Zinc chloride sesquihydrate

Advertisement

ZnCl2.1,5H2O

công thức rút gọn


Kẽm clorua sesquihidrat

Zinc chloride sesquihydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất ZnCl2.1,5H2O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

ZnCl2.1,5H2O - Kẽm clorua sesquihidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-ZnCl2.1,5H2O-Kem+clorua+sesquihidrat-1909
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học ZnCl2.1,5H2O (Kẽm clorua sesquihidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu ZnCl2.1,5H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ni(PF3)4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaPF6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GeF4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ge không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GeCl4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GeS2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với C17H31COOH không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HfF4.3H2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HfO2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với SiF2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na2SiF6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với RbF không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Rb2SiF6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Rb2CO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Rb2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với RbH không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với RbO2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với XeOF2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với PtF4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với IF5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với OsF6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UF4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UF6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UF5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UO2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UO2F2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với UO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với U3O8 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với W không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với WO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na4XeO6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với H5IO6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với IOF5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na3H2IO6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Re không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với ReF7 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HReO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với ReF4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với ReO3F không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaReO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với C5H6 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaC5H5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với FeSO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với FeP2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với BiOOH không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với BiF3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Bi(OH)3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HBiCl4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GaCl3.H2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GaClO không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ga không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với LiGaH4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với GaOOH không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaGaO2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ga(NO3)3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ga2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với ZnGa2O4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HNCS không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với H2C2N2S3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Pt(CN)2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với CNCl không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH4ClO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH3OHClO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HI3O8 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với C2H5CH2CHO không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với C17H33COONa không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với ClO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaBr không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với HIO không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH4N3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH4I3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH4ClO không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NH2Cl không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Cl2.nH2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NCl3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với (NH3OH)Cl không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với (NH3OH)N3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với KI3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với H4PO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với [Na(H2O)4] không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với As(HSO4)3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaHSeO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với SeCl4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaHSeO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với SeO4 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với TeO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na2TeO3 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với SeOCl2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Ag2Te không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với (C6H5)3Sb không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với Na2Se không? ZnCl2.1,5H2O có tác dụng với NaHSe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có ZnCl2.1,5H2O (Kẽm clorua sesquihidrat) là chất tham gia

Zinc chloride sesquihydrate

ZnCl2.1,5H2O → H2O + ZnCl2 Xem tất cả phương trình sử dụng ZnCl2.1,5H2O

Phương trình có ZnCl2.1,5H2O (Kẽm clorua sesquihidrat) là chất sản phẩm

Zinc chloride sesquihydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra ZnCl2.1,5H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 02:37:46pm