Advertisement

V


Vanadi

Vanadium; V

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 50.94150 ± 0.00010

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất V

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

V - Vanadi - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-V-Vanadi-2434
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học V (Vanadi)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu V có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

V có tác dụng với K[Al(OH)4] không? V có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? V có tác dụng với AgSbS2 không? V có tác dụng với Sb2S5 không? V có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? V có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? V có tác dụng với Na3SbS4 không? V có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? V có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? V có tác dụng với Na3P3O9 không? V có tác dụng với H2P2O7 không? V có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? V có tác dụng với Na2H2P2O5 không? V có tác dụng với Ag4Ge không? V có tác dụng với Na2GeO3 không? V có tác dụng với H2GeO3 không? V có tác dụng với CoNO3OH không? V có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? V có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? V có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? V có tác dụng với BI3 không? V có tác dụng với PN(NH) không? V có tác dụng với TcO2 không? V có tác dụng với Tc2O7 không? V có tác dụng với H2TcCl6 không? V có tác dụng với NaTcO4 không? V có tác dụng với Tc không? V có tác dụng với HTcO4 không? V có tác dụng với Tc2S7 không? V có tác dụng với TcS2 không? V có tác dụng với Tc(OH)4 không? V có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? V có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? V có tác dụng với PbF2 không? V có tác dụng với I không? V có tác dụng với SnF2 không? V có tác dụng với Si2O3 không? V có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? V có tác dụng với Na2SnO2 không? V có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? V có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? V có tác dụng với Na2SnO3 không? V có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? V có tác dụng với Na2SnCl6 không? V có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? V có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? V có tác dụng với KCr(SO4)2 không? V có tác dụng với NaClO.5H2O không? V có tác dụng với NaOH.H2O không? V có tác dụng với SO3F không? V có tác dụng với NaSO3F không? V có tác dụng với SO2.nH2O không? V có tác dụng với SO3NH2 không? V có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? V có tác dụng với Bi(NO3)O không? V có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? V có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? V có tác dụng với BiO(OH) không? V có tác dụng với BiClO không? V có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? V có tác dụng với BiCl(OH)2 không? V có tác dụng với BiSO4(OH) không? V có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? V có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? V có tác dụng với At2S3 không? V có tác dụng với AtCl3 không? V có tác dụng với [N2O2] không? V có tác dụng với Ag2N2O2 không? V có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? V có tác dụng với NiF3 không? V có tác dụng với KHF2 không? V có tác dụng với K2NiF4 không? V có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? V có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? V có tác dụng với Ni(NO3)OH không? V có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? V có tác dụng với NiF2.4H2O không? V có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? V có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? V có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? V có tác dụng với Li2O2.H2O không? V có tác dụng với LiOOH·H2O không? V có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? V có tác dụng với HSeO3F không? V có tác dụng với [SeO3] không? V có tác dụng với BeF2.H2O không? V có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? V có tác dụng với K[AsF4] không? V có tác dụng với CaHClO không? V có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? V có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? V có tác dụng với BeCl2.4H2O không? V có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? V có tác dụng với PdO không? V có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? V có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? V có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? V có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? V có tác dụng với K2PdCl4 không? V có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có V (Vanadi) là chất tham gia

Vanadium; V

5O2 + 4V → 2V2O5 Xem tất cả phương trình sử dụng V

Phương trình có V (Vanadi) là chất sản phẩm

Vanadium; V

Xem tất cả phương trình tạo ra V

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:04:26am