Advertisement

U

công thức rút gọn U


Urani

U; Uranium; Uran

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 238.028910 ± 0.000030

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất U

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

U - Urani - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-U-Urani-1660
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học U (Urani)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu U có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

U có tác dụng với Ni(NO3)2 không? U có tác dụng với NiS không? U có tác dụng với CrCl2O2 không? U có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? U có tác dụng với MnCO3 không? U có tác dụng với NiF2 không? U có tác dụng với NiOOH không? U có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? U có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? U có tác dụng với Li2O2 không? U có tác dụng với Li2SeO4 không? U có tác dụng với SeO3 không? U có tác dụng với Se2O5 không? U có tác dụng với K2SeO4 không? U có tác dụng với Ti(SO4)O không? U có tác dụng với BeF2 không? U có tác dụng với H2BeF4 không? U có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? U có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? U có tác dụng với PbSiO3 không? U có tác dụng với Pb3O4 không? U có tác dụng với Fe2(SO4)O không? U có tác dụng với FeSO4.7H2O không? U có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? U có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? U có tác dụng với CaSO4.2H2O không? U có tác dụng với CaCN2 không? U có tác dụng với H2CN2 không? U có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? U có tác dụng với MgCl(OH) không? U có tác dụng với BeH2 không? U có tác dụng với BeCl(OH) không? U có tác dụng với Be(NO3)OH không? U có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? U có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? U có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? U có tác dụng với PdCl2.2H2O không? U có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? U có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? U có tác dụng với PdI2 không? U có tác dụng với PdS không? U có tác dụng với Pd(OH)2 không? U có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? U có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? U có tác dụng với SnS2 không? U có tác dụng với KCrO2 không? U có tác dụng với HCrO2 không? U có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? U có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? U có tác dụng với K2CrO3 không? U có tác dụng với K3CrO3 không? U có tác dụng với Na3CrO3 không? U có tác dụng với K2S2O3 không? U có tác dụng với K2S2O5 không? U có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? U có tác dụng với (NH4)2Sx không? U có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? U có tác dụng với K2RuO4 không? U có tác dụng với RuO4 không? U có tác dụng với Os không? U có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? U có tác dụng với KRuO4 không? U có tác dụng với KCu(CN)2 không? U có tác dụng với CSO không? U có tác dụng với K2FeO4 không? U có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? U có tác dụng với NO3 không? U có tác dụng với P2 không? U có tác dụng với H4P2O6 không? U có tác dụng với H4P2O5 không? U có tác dụng với Na2HPO3 không? U có tác dụng với NaH2PO3 không? U có tác dụng với KOH.2H2O không? U có tác dụng với AgClO3 không? U có tác dụng với Ag2F không? U có tác dụng với AgPF6 không? U có tác dụng với AgF.2H2O không? U có tác dụng với K[AgF4] không? U có tác dụng với XeF2 không? U có tác dụng với K2AgF4 không? U có tác dụng với HAtO3 không? U có tác dụng với Na2Te không? U có tác dụng với Al2Br6 không? U có tác dụng với CBr4 không? U có tác dụng với H3AlF6 không? U có tác dụng với AlF3.H2O không? U có tác dụng với NH4AlF4 không? U có tác dụng với NaAlF4 không? U có tác dụng với Na3AlF6 không? U có tác dụng với Al2Te3 không? U có tác dụng với H2Se không? U có tác dụng với CSe2 không? U có tác dụng với Al2Se3 không? U có tác dụng với XeCl2 không? U có tác dụng với Cf không? U có tác dụng với CfCl3 không? U có tác dụng với C2H5COONH4 không? U có tác dụng với Co(OH)Cl không? U có tác dụng với CoCl2.6H2O không? U có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có U (Urani) là chất sản phẩm

U; Uranium; Uran

4UF3 → U + 3UF4 3Ca + 2UF3 → 3CaF2 + 2U Xem tất cả phương trình tạo ra U

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:34:27am