Advertisement

S2


Lưu huỳnh dime

Sulfur dimer

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 64.1300

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất S2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

S2 - Lưu huỳnh dime - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-S2-Luu+huynh+dime-1699
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học S2 (Lưu huỳnh dime)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu S2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

S2 có tác dụng với PdI2 không? S2 có tác dụng với PdS không? S2 có tác dụng với Pd(OH)2 không? S2 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? S2 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? S2 có tác dụng với SnS2 không? S2 có tác dụng với KCrO2 không? S2 có tác dụng với HCrO2 không? S2 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? S2 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? S2 có tác dụng với K2CrO3 không? S2 có tác dụng với K3CrO3 không? S2 có tác dụng với Na3CrO3 không? S2 có tác dụng với K2S2O3 không? S2 có tác dụng với K2S2O5 không? S2 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? S2 có tác dụng với (NH4)2Sx không? S2 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? S2 có tác dụng với K2RuO4 không? S2 có tác dụng với RuO4 không? S2 có tác dụng với Os không? S2 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? S2 có tác dụng với KRuO4 không? S2 có tác dụng với KCu(CN)2 không? S2 có tác dụng với CSO không? S2 có tác dụng với K2FeO4 không? S2 có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? S2 có tác dụng với NO3 không? S2 có tác dụng với P2 không? S2 có tác dụng với H4P2O6 không? S2 có tác dụng với H4P2O5 không? S2 có tác dụng với Na2HPO3 không? S2 có tác dụng với NaH2PO3 không? S2 có tác dụng với KOH.2H2O không? S2 có tác dụng với AgClO3 không? S2 có tác dụng với Ag2F không? S2 có tác dụng với AgPF6 không? S2 có tác dụng với AgF.2H2O không? S2 có tác dụng với K[AgF4] không? S2 có tác dụng với XeF2 không? S2 có tác dụng với K2AgF4 không? S2 có tác dụng với HAtO3 không? S2 có tác dụng với Na2Te không? S2 có tác dụng với Al2Br6 không? S2 có tác dụng với CBr4 không? S2 có tác dụng với H3AlF6 không? S2 có tác dụng với AlF3.H2O không? S2 có tác dụng với NH4AlF4 không? S2 có tác dụng với NaAlF4 không? S2 có tác dụng với Na3AlF6 không? S2 có tác dụng với Al2Te3 không? S2 có tác dụng với H2Se không? S2 có tác dụng với CSe2 không? S2 có tác dụng với Al2Se3 không? S2 có tác dụng với XeCl2 không? S2 có tác dụng với Cf không? S2 có tác dụng với CfCl3 không? S2 có tác dụng với C2H5COONH4 không? S2 có tác dụng với Co(OH)Cl không? S2 có tác dụng với CoCl2.6H2O không? S2 có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? S2 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? S2 có tác dụng với CoO không? S2 có tác dụng với C2N2 không? S2 có tác dụng với Co3O4 không? S2 có tác dụng với Cs3CoCl5 không? S2 có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? S2 có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? S2 có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? S2 có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? S2 có tác dụng với AsF5 không? S2 có tác dụng với AsF3 không? S2 có tác dụng với CaCl2.6H2O không? S2 có tác dụng với Ca(OH)Cl không? S2 có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? S2 có tác dụng với HClO không? S2 có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? S2 có tác dụng với Ca2Si không? S2 có tác dụng với CaO2.8H2O không? S2 có tác dụng với CaCrO4 không? S2 có tác dụng với ZrSiO4 không? S2 có tác dụng với CaZrO3 không? S2 có tác dụng với Cd2SiO4 không? S2 có tác dụng với K2CdO2 không? S2 có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? S2 có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? S2 có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? S2 có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? S2 có tác dụng với ClO2F không? S2 có tác dụng với ClOF3 không? S2 có tác dụng với Na2S2O8 không? S2 có tác dụng với NaClO2.3H2O không? S2 có tác dụng với CeC2 không? S2 có tác dụng với Ce không? S2 có tác dụng với CeCl3.7H2O không? S2 có tác dụng với Ce(OH)3 không? S2 có tác dụng với CeClO không? S2 có tác dụng với Na2CeO3 không? S2 có tác dụng với CeCO3OH không? S2 có tác dụng với Ce(NO3)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có S2 (Lưu huỳnh dime) là chất tham gia

Sulfur dimer

2H2 + S2 → 2H2S Xem tất cả phương trình sử dụng S2

Phương trình có S2 (Lưu huỳnh dime) là chất sản phẩm

Sulfur dimer

Xem tất cả phương trình tạo ra S2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:11:21pm