Advertisement

PO43−

công thức rút gọn O4P


Ion phosphat

Phosphate ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 94.9714

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PO43−

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

PO4 - Ion phosphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-PO4-Ion+phosphat-3238
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học PO4 (Ion phosphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu PO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

PO4 có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? PO4 có tác dụng với C6H5CHO không? PO4 có tác dụng với C6H11-CHO không? PO4 có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? PO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? PO4 có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? PO4 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? PO4 có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? PO4 có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? PO4 có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? PO4 có tác dụng với C6H11COOH không? PO4 có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H5-C≡N không? PO4 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H11CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H11CH2Br không? PO4 có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? PO4 có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? PO4 có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? PO4 có tác dụng với C6H11Br không? PO4 có tác dụng với C6H11MgBr không? PO4 có tác dụng với CH2Br không? PO4 có tác dụng với CH2MgBr không? PO4 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? PO4 có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? PO4 có tác dụng với C5H10Br2 không? PO4 có tác dụng với H-COONa không? PO4 có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? PO4 có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? PO4 có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? PO4 có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? PO4 có tác dụng với C17H33COOK không? PO4 có tác dụng với CH3COOCl không? PO4 có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? PO4 có tác dụng với Na3P không? PO4 có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? PO4 có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? PO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? PO4 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? PO4 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? PO4 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? PO4 có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? PO4 có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? PO4 có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? PO4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? PO4 có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? PO4 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? PO4 có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? PO4 có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? PO4 có tác dụng với CH≡C-COOH không? PO4 có tác dụng với CH2=CH-CN không? PO4 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? PO4 có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? PO4 có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? PO4 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? PO4 có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? PO4 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? PO4 có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? PO4 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? PO4 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? PO4 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? PO4 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? PO4 có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? PO4 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? PO4 có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? PO4 có tác dụng với As không? PO4 có tác dụng với He không? PO4 có tác dụng với Ne không? PO4 có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? PO4 có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? PO4 có tác dụng với C4H8 không? PO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? PO4 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? PO4 có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? PO4 có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? PO4 có tác dụng với C6H12 không? PO4 có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? PO4 có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? PO4 có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? PO4 có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? PO4 có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? PO4 có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có PO4 (Ion phosphat) là chất tham gia

Phosphate ion

Xem tất cả phương trình sử dụng PO4

Phương trình có PO4 (Ion phosphat) là chất sản phẩm

Phosphate ion

HPO4+ PO4 Xem tất cả phương trình tạo ra PO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 05:15:12pm