Advertisement

Chất Hóa Học - P4S3 - Tetraphotpho trisunfua

Phosphorus sulfide(P4S3); 3,5,7-Trithia-1,2,4,6-tetraphosphatricyclo[2.2.1.02,6]heptane; Tetraphosphorus trisulfide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

P4S3


Tetraphotpho trisunfua

Phosphorus sulfide(P4S3); 3,5,7-Trithia-1,2,4,6-tetraphosphatricyclo[2.2.1.02,6]heptane; Tetraphosphorus trisulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 220.0900

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất P4S3

Đánh giá

P4S3 - Tetraphotpho trisunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-P4S3-Tetraphotpho+trisunfua-2585
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học P4S3 (Tetraphotpho trisunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu P4S3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

P4S3 có tác dụng với HSbCl4 không? P4S3 có tác dụng với RbO3 không? P4S3 có tác dụng với Cs2S2O7 không? P4S3 có tác dụng với CrSi2 không? P4S3 có tác dụng với Rb2S2O7 không? P4S3 có tác dụng với RbHCO3 không? P4S3 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? P4S3 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? P4S3 có tác dụng với Pr(OH)3 không? P4S3 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? P4S3 có tác dụng với PrClO không? P4S3 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? P4S3 có tác dụng với La không? P4S3 có tác dụng với Pr2O3 không? P4S3 có tác dụng với La(OH)3 không? P4S3 có tác dụng với LaBr3 không? P4S3 có tác dụng với LaI3 không? P4S3 có tác dụng với PrPO4 không? P4S3 có tác dụng với LaCl3.7H2O không? P4S3 có tác dụng với LaCO3(OH) không? P4S3 có tác dụng với LaClO không? P4S3 có tác dụng với Yb2O3 không? P4S3 có tác dụng với Yb không? P4S3 có tác dụng với La2S3 không? P4S3 có tác dụng với La2(SO4)3 không? P4S3 có tác dụng với Sm2O3 không? P4S3 có tác dụng với Sm không? P4S3 có tác dụng với YbF3 không? P4S3 có tác dụng với YbCl3 không? P4S3 có tác dụng với YbBr3 không? P4S3 có tác dụng với YbI3 không? P4S3 có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? P4S3 có tác dụng với Yb(OH)3 không? P4S3 có tác dụng với NaPF6.H2O không? P4S3 có tác dụng với HPF6.6H2O không? P4S3 có tác dụng với NaPO2F2 không? P4S3 có tác dụng với GeCl2 không? P4S3 có tác dụng với H2GeCl6 không? P4S3 có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? P4S3 có tác dụng với Na2[GeS3] không? P4S3 có tác dụng với H2[HfOF4] không? P4S3 có tác dụng với HfO(OH)2 không? P4S3 có tác dụng với HfO2.nH2O không? P4S3 có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? P4S3 có tác dụng với RbIF4 không? P4S3 có tác dụng với RbSO2F không? P4S3 có tác dụng với [IF6][AuF6] không? P4S3 có tác dụng với UF4.2,5H2O không? P4S3 có tác dụng với UF4.H2O không? P4S3 có tác dụng với K[PtF6] không? P4S3 có tác dụng với UO2Cl2 không? P4S3 có tác dụng với O2PtF6 không? P4S3 có tác dụng với PtF6 không? P4S3 có tác dụng với KPtF6 không? P4S3 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? P4S3 có tác dụng với Na2UO4 không? P4S3 có tác dụng với UO2SO4 không? P4S3 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? P4S3 có tác dụng với Na2U2O7 không? P4S3 có tác dụng với NaWO3 không? P4S3 có tác dụng với WO3.H2O không? P4S3 có tác dụng với WO3.2H2O không? P4S3 có tác dụng với H3[PW12O40] không? P4S3 có tác dụng với WC không? P4S3 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? P4S3 có tác dụng với HIO4 không? P4S3 có tác dụng với WCl6 không? P4S3 có tác dụng với WF6 không? P4S3 có tác dụng với H4I2O9 không? P4S3 có tác dụng với NaH4IO6 không? P4S3 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? P4S3 có tác dụng với Na5IO6 không? P4S3 có tác dụng với ReO2 không? P4S3 có tác dụng với NH4ReO4 không? P4S3 có tác dụng với H4Re2O9 không? P4S3 có tác dụng với Re2O7 không? P4S3 có tác dụng với ReO3 không? P4S3 có tác dụng với Re2S7 không? P4S3 có tác dụng với Re2(CO)10 không? P4S3 có tác dụng với Na2ReO3 không? P4S3 có tác dụng với Na2ReH9 không? P4S3 có tác dụng với ReF6 không? P4S3 có tác dụng với Re(CO)5Br không? P4S3 có tác dụng với ReBr3 không? P4S3 có tác dụng với ReCl5 không? P4S3 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? P4S3 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? P4S3 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? P4S3 có tác dụng với TlCl2 không? P4S3 có tác dụng với V(C5H5)2 không? P4S3 có tác dụng với VCl3 không? P4S3 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? P4S3 có tác dụng với FeS2O3 không? P4S3 có tác dụng với ReO3Cl không? P4S3 có tác dụng với VCl2 không? P4S3 có tác dụng với C5H5 không? P4S3 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? P4S3 có tác dụng với FeS2O6 không? P4S3 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? P4S3 có tác dụng với KBiO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có P4S3 (Tetraphotpho trisunfua) là chất tham gia

Phosphorus sulfide(P4S3); 3,5,7-Trithia-1,2,4,6-tetraphosphatricyclo[2.2.1.02,6]heptane; Tetraphosphorus trisulfide

3O2 + P4S3 → 3S + P4O6 Xem tất cả phương trình sử dụng P4S3

Phương trình có P4S3 (Tetraphotpho trisunfua) là chất sản phẩm

Phosphorus sulfide(P4S3); 3,5,7-Trithia-1,2,4,6-tetraphosphatricyclo[2.2.1.02,6]heptane; Tetraphosphorus trisulfide

Xem tất cả phương trình tạo ra P4S3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:25:19pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(